Sıkılmış kazık ve TBM için desanding tesisi

Sıkılmış kazık ve TBM için desanding tesisi
Desanding veya desilter tesisi, ekonomi seçeneği ile inşaatta sıkılmış kazık için tasarım ve küçük ayak izi için çok kompakt tasarımdır. Desanding tesisi, sıkılmış kazık, TBM veya HDD çamur geri dönüşüm sistemine uyacak şekilde esnek çalışma ve kurulum için tasarlanmıştır.

Tüm tuzdan arındırma tesislerinin ana bileşenleri şunlardır: 5 mm'den büyük taşları yakalamak için kaba elek; Kaba elek depolama tankı; Süspansiyondan ince partikülleri uzaklaştırmak için siklon besleme pompalı siklon; Siklon tarafından boşaltılan katı maddelerden daha fazla su çekilmesi için susuzlaştırma süzgeçleri.

Desanding tesisleri, sondaj çamurlarındaki toprak partiküllerini gidermek ve temel mühendisliğinde kullanılan çamurları desteklemek için kullanılır. Bunlar su-bentonit, su-polimeri veya su-çimento ve bentonit süspansiyonları olabilir.